joi, 6 august 2015

Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education

Proiectul Dezvoltare durabilă prin educație permanentă și voluntariat - DDEPV, finanțat în cadrul acțiunii KA1 Erasmus Plus - educația adulților, are ca obiectiv general formarea unor persoane resursă, prin activitățile de mobilitate în domeniile de intervenție identificate prin Planul European de Dezvoltare, necesare creării de rețele de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști în vederea asigurării calității în formare și creșterii angajabilității. Prin participarea la cursurile de formare se urmăreşte o îmbunătățire treptată a rezultatelor obținute în prezent cu elevii și adulții aflați în procesul de formare profesională, se urmareşte creșterea calității proceselor și astfel creșterea motivației pentru învățare/formare continuă.
        Proiectul DDEPV a debutat cu prima activitate de formare  “Effective Use of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) in Education” organizată de “GEROS ONLUS” Cagliari, Italia. Din partea ASSED au participat următorii membri ai organizației, selectați în urma unui proces riguros încă din luna decembrie 2014:
fluxul I - Cagliari, Sardinia/Italia, perioada 27 iulie - 2 august 2015:
- profesor Condur Liliana Lucia, Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului
- profesor Iacentiuc Violeta Doina, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava
- profesor Mocrei Angelica Lenuța, Colegiul Tehnic Rădăuți. 
fluxul II - Istanbul, Turcia, perioada 24 august - 30 august 2015: 
- profesor Popa Ion Olguta, Colegiul Tehnic “Mihai Bacescu” Fălticeni
- profesor Gheorghiţă Delia, Colegiul Tehnic “Petru Muşat” Suceava
- profesor Irimia Delia, Colegiul Tehnic “Samuil Isopescu” Suceava
    Pentru ambele fluxuri formator a fost profesorul Ersin Ozseven din Turcia iar organizator profesorul Mauro Vacca, din Cagliari.
    Cele șapte zile de curs au cuprins un program variat, axat pe studiul platformei educaționale Moodle, dar și a altor instrumente TIC ca Blog, Wiki, Facebook sau Twitter. Cursul a debutat cu o prezentare a conceptului de educație la distanță, ce are la bază utilizarea unor resurse educaţionale special proiectate pentru instruirea într-un anumit subiect şi care se adresează unor utilizatori ce pot învăţa independent.  
     MOODLE ( Modular Object-Oriented –Dynamic- Learning –Environment) este una dintre cele mai utilizate platforme de e-learning,  datorită complexității serviciilor oferite. Sistemul Moodle oferă suport pentru instruire la distanță astfel încât cursanții pot avea acces la materialele de instruire atunci când doresc, cu monitorizarea progresului acestora de către profesor, dar și suport pentru instruire on-line, prin sesiuni de tip clasă virtuală. De asemenea, sistemul permite organizarea de sesiuni de testare – cu posibilitatea alegerii unor variate tipuri de itemi – în scopul evaluării cunoștințelor dobândite.
      Astfel, la începutul activității de formare s-au creat conturi de administrator pentru toți cursanții - fiecare realizând practic, pas cu pas, un curs-model utilizând ca suport Moodle. S-au adăugat utilizatori virtuali care s-au impărțit in grupe/clase, simulând astfel o situație concretă de învățare. Apoi s-a trecut la studiul facilităților oferite de platforma Moodle: resurse (etichete, fişier text, pagină web, link) şi activităţi (chat, forum, quiz, chestionar, glosar, wiki). Fiecare dintre aceste activități și resurse a fost discutată și exersată.  
       Evaluarea finală a constat în crearea independentă a unui nou curs, legat de specialitatea participantului, care să cuprindă cât mai multe dintre activitățile și resursele Moodle studiate. Formatorul a apreciat activitatea profesoarelor din România, lecțiile lor fiind complexe și bine structurate, cu teste de evaluare la finalul secvențelor de învățare.  La sfârșitul activității de formare s-au înmânat certificatele de participare și certificatele de mobilitate Europass care atestă competențele noi dobândite.
      Nu au fost uitate de organizatori nici vizitele culturale în care cei de la cursul din Cagliari  au avut ocazia să vadă  situl arheologic de la Nora, partea veche a orașului Cagliari, muzeul de arheologie. În Istanbul participanții la mobilitate au rămas impresionați de varietatea culturală şi de frumuseţea oraşului de pe cele două continente. Au vizitat  Muzeul Topkapi, Moscheea Albastră, Hagia Sofia, Bazilica Cisternă, Insula Adalar, Turnul Galata și alte obiective istorice şi turistice.
     În urma acestui curs  cele șase participante și-au îmbunătățit competențele în domeniul integrării  TIC în formarea elevilor şi adulţilor precum și competențele lingvistice și culturale. Învâțarea într-un mediu intercultural a fost o experiență unică, în care profesori din diferite părți ale Europei (Polonia, Malta, Grecia) au devenit colegi și chiar prieteni. 

DDEPV - DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI VOLUNTARIAT

Proiectul aprobat prin Programului Erasmus+, acțiunea cheie KA1, în exercițiul financiar 2014, cu titlul – Dezvoltare durabilă prin educație permanentă și voluntariat, vine ca răspuns la nevoia de formare profesională continuă a cadrelor didactice, lectorilor și consilierilor implicați în formarea profesională  inițială și continuă realizată în școli sau în centre de formare pentru a asigura servicii de educație și formare de calitate, care să susțină o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, în acord cu Strategia Europa 2020.
Beneficiarul proiectului este Asociația Școlară Suceveană pentru Educație si Dezvoltare – ASSED care urmează să asigure managementul administrativ și financiar. Coordonatorul proiectului este TEODOREANU Maria, profesor al Colegiului Tehnic “Petru Mușat” Suceava, președinte al ASSED. Bugetul proiectului, integral susținut de către Comisia Europeană, este în valoare de 25.140 eu iar perioada de implementare este septembrie 2014 – august 2016.
Grupul țintă este format din 12 persoane, cadre didactice sau lectori, membri ai ASSED. Domeniile de intervenție sunt: formare profesională, consiliere pentru carieră și orientare vocațională și dezvoltare instituțională.
Stagiile de formare vor fi organizate de către D.kommer business development & intercultural personnel development” Viena, Austria, organizație recunoscută la nivel european care oferă servicii de: consultanță privind managementul resurselor umane, formare profesională, consiliere și coaching, management și marketing instituțional și de către “GEROS ONLUS” Cagliari, Italia, organizație non-profit cu bogată experiență în domeniul cercetării și formării specialiștilor în domeniul științelor exacte.
La finalul cursului, în urma parcurgerii demersului de evaluarea finală, se va proceda la certificarea competențelor îmbunătățite, astfel fiecare participant va primi un certificat Europass Mobility.
Deținătorii noilor achiziții dobândite prin activitățile de mobilitate vor constitui pilonii rețelelor de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști în vederea asigurării calității în formare și creșterii angajabilității.
Activități de mobilitate:
A1. Activitatea de formare prin cursul internațional “ Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education” organizat de “GEROS ONLUS” Cagliari, Italia, curs ce furnizeaza idei practice privind integrarea TIC in lecții. Acest curs va avea doua fluxuri de formare. Un flux se va forma in Turcia / Istanbul și al doilea se va forma în Cagliari, Italia;
A2. Activitatea de formare prin cursul internațional “Marketing& Fundraising for NGOs” organizat de d.kommer interkulturelle personalentwicklung la Viena(Austria), curs ce se adreseaza persoanelor care lucrează în ONG-uri;
A3. Activitatea de formare prin cursul internațional “Career Counselling & Coaching” organizat de d.kommer interkulturelle personalentwicklung la Viena(Austria), curs ce se adreseaza consilierilor în cariera și integrează elemente de consiliere și de coaching;