joi, 6 august 2015

DDEPV - DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN EDUCAȚIE PERMANENTĂ ȘI VOLUNTARIAT

Proiectul aprobat prin Programului Erasmus+, acțiunea cheie KA1, în exercițiul financiar 2014, cu titlul – Dezvoltare durabilă prin educație permanentă și voluntariat, vine ca răspuns la nevoia de formare profesională continuă a cadrelor didactice, lectorilor și consilierilor implicați în formarea profesională  inițială și continuă realizată în școli sau în centre de formare pentru a asigura servicii de educație și formare de calitate, care să susțină o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, în acord cu Strategia Europa 2020.
Beneficiarul proiectului este Asociația Școlară Suceveană pentru Educație si Dezvoltare – ASSED care urmează să asigure managementul administrativ și financiar. Coordonatorul proiectului este TEODOREANU Maria, profesor al Colegiului Tehnic “Petru Mușat” Suceava, președinte al ASSED. Bugetul proiectului, integral susținut de către Comisia Europeană, este în valoare de 25.140 eu iar perioada de implementare este septembrie 2014 – august 2016.
Grupul țintă este format din 12 persoane, cadre didactice sau lectori, membri ai ASSED. Domeniile de intervenție sunt: formare profesională, consiliere pentru carieră și orientare vocațională și dezvoltare instituțională.
Stagiile de formare vor fi organizate de către D.kommer business development & intercultural personnel development” Viena, Austria, organizație recunoscută la nivel european care oferă servicii de: consultanță privind managementul resurselor umane, formare profesională, consiliere și coaching, management și marketing instituțional și de către “GEROS ONLUS” Cagliari, Italia, organizație non-profit cu bogată experiență în domeniul cercetării și formării specialiștilor în domeniul științelor exacte.
La finalul cursului, în urma parcurgerii demersului de evaluarea finală, se va proceda la certificarea competențelor îmbunătățite, astfel fiecare participant va primi un certificat Europass Mobility.
Deținătorii noilor achiziții dobândite prin activitățile de mobilitate vor constitui pilonii rețelelor de consilieri, formatori și evaluatori profesioniști în vederea asigurării calității în formare și creșterii angajabilității.
Activități de mobilitate:
A1. Activitatea de formare prin cursul internațional “ Effective Use Of ICT Tools (Moodle, Blog, Wiki, Facebook, Twitter) In Education” organizat de “GEROS ONLUS” Cagliari, Italia, curs ce furnizeaza idei practice privind integrarea TIC in lecții. Acest curs va avea doua fluxuri de formare. Un flux se va forma in Turcia / Istanbul și al doilea se va forma în Cagliari, Italia;
A2. Activitatea de formare prin cursul internațional “Marketing& Fundraising for NGOs” organizat de d.kommer interkulturelle personalentwicklung la Viena(Austria), curs ce se adreseaza persoanelor care lucrează în ONG-uri;
A3. Activitatea de formare prin cursul internațional “Career Counselling & Coaching” organizat de d.kommer interkulturelle personalentwicklung la Viena(Austria), curs ce se adreseaza consilierilor în cariera și integrează elemente de consiliere și de coaching;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu